Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Koło Rodzin Sybiraków

Czcionka:

Koło Rodzin Sybiraków powstało w listopadzie 2017 roku. Większość członków nowo powstałego Koła wywodzi się ze Społecznego Komitetu "Przywrócić pamięć". Celem powstałego stowarzyszenia jest upamiętnienie deportacji mieszkańców Golubia-Dobrzynia i okolic w 1945 r. do łagrów w ZSRR. Dużą uwagę w działalności Koła kierujemy w stronę edukacji młodego pokolenia uczącego się w szkołach różnego szczebla w naszym mieście. Obecnie Koło Rodzin Sybiraków liczy 15 osób, w tym 8 członków zwyczajnych i 7 osób wspierających. W ramach naszej działalności organizujemy w szkołach spotkania z osobami wywiezionymi do pracy w ZSRR. Dla uczczenia pamięci ofiar "Golgoty Wschodu" organizujemy w Dniu Sybiraka (17 wrzesień) Marsz Pamięci Sybiru

AKTUALNOŚCI:

5.rocznica odsłonięcia pomnika "Sybiraków"

Utworzono dnia 23.10.2020

Zapraszamy do obejrzenia filmiku pt. "Przywrócić pamięć", którego autorem jest Marian Pniewski.


https://fb.watch/1irDJK6VvV/

czytaj dalej na temat: 5.rocznica odsłonięcia pomnika "Sybiraków"

17 WRZEŚNIA ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

Utworzono dnia 13.10.2020

17 września 2020 roku Koło Rodzin Sybiraków uroczyście obchodziło 75. rocznicę deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR oraz 5. rocznicę ufundowania pomnika Sybiraków. 

Uroczystości rozpoczął Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wspominając, że obchody Światowego Dnia Sybiraka to bardzo ważna lekcja historii, przypominająca wszystkim Polakom o ogromie cierpień, upokorzeń, głodzie i poniewierce naszych rodaków. Dlatego Miasto Golub-Dobrzyń dokłada starań, by dramatyczne wydarzenia z tamtego okresu przetrwały w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. 

Organizatorami obchodów było: Miasto Golub-Dobrzyń, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu, które było również inicjatorem wydarzenia. Warto nadmienić, że nasze koło w tym roku obchodzi 3 rocznicę powstania. 

Patronat honorowy nad całością obchodów objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego P i o t r  C a ł b e c k i, natomiast patronat naukowy objęli: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK. 

W obchodach wzięły udział między innymi osoby deportowane do ZSRR  i rodziny osób wywiezionych do obozów pracy, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Ojciec dr Zdzisław Klafka  Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,  prof. Mirosław Golon Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku,  prof. Zbigniew Karpus Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu, dr Jan Wiśniewski koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Jan Myrcha Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, Józef Mackiewicz Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, Zygmunt Mikosz  Prezes Koła Związku Sybiraków w Chełmży, Danuta Malecka Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Róża Kopaczewska Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Krzysztof Pieczka Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń, Dariusz Borowiec  Komendant Powiatowej Policji, Witold Juszczak zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, ks. Andrzej Zblewski  proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Golubiu, ks. Jarosław Kulesza proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu, Paweł Szynkiewicz Prezes Banku Spółdzielczego, Radni Rady Miasta i Powiatu, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Obchody rozpoczęły się konferencją naukową, podczas której wykłady wygłosili dr Jan Wiśniewski nt. „Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1939-1941 oraz prof. Mirosław Golon nt. „Deportacje Polaków z Pomorza w głąb ZSRS w 1945 roku.”

Po zakończeniu wykładów postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie za zasługi dla Związku Sybiraków nadana została Odznaka Honorowa Sybiraka. Wręczone zostały również okolicznościowe medale dla instytucji wspierających działalność Koła Rodzin Sybiraków oraz zasłużonych członków koła. Odznakę Hnonorową Sybiraka otrzymali: ks. Andrzej Zblewski – proboszcz parafii Golub, Piotr Orfin – wnuk Michała Orfina, Barbara Wasiluk –Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Edward Bartkowski – emerytowany nauczyciel historii.

Po wręczeniu odznak i medali głos zabrali Józefa Ramlau  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Jan Myrcha Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu oraz Danuta Malecka Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu znajdujący się  przy Placu 1000-lecia, gdzie została złożona wiązanka kwiatów od mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia.

Druga część uroczystości rozpoczęła się mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, gdzie kazanie wygłosił Ojciec dr Zdzisław Klafka – Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku Sybiraków  w Golubiu przez delegację z Koła Rodzin Sybiraków oraz odczytanie przez Pana Szymona Wiśniewskiego nazwisk osób wywiezionych do ZSRR.

W imieniu  rodzin wywiezionych do ZSRR głos zabrała Ewa Kaźmierkiewicz Prezes Koła Rodzin Sybiraków. Na zakończenie uroczystości został  wysłuchany Hymn Sybiraków.

ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

Utworzono dnia 11.09.2020

17 września 2020 roku odbędą się uroczyste obchody 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR oraz 5. rocznicy ufundowania pomnika Sybiraków. Uroczystości są organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka.

Patronat honorowy nad całością obchodów objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego P i o t r  C a ł b e c k i, natomiast patronat naukowy objęli: Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

Organizatorami uroczystych obchodów są: Miasto Golub-Dobrzyń, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu.

 
czytaj dalej na temat: ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

Pożegnanie Henryka Holza

Utworzono dnia 21.04.2020

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci kolejnej osoby z Koła Rodzin Sybiraków. Z głębokim żalem żegnamy Henryka Holza, który zmarł 12.04.2020 roku w wieku 91 lat w Toruniu. Urodził się w 1929 roku, maturę zdał w 1948 r. i rozpoczął studia w Toruniu. Rodzina Pana Holza w latach 50 wyprowadziła się do Torunia. Po założeniu Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” został jednym z jego pierwszych członków. Był synem Franciszka Holza, przedwojennego dentysty z Golubia, który w styczniu 1945 roku został aresztowany przez NKWD i podczas transporty do ZSRR zmarł w Ciechanowie. Henryk Holz przez wszystkie lata naszej działalności dzielił się z nami cennymi wiadomościami z przedwojennej historii Golubia i jego mieszkańców. W czerwcu 2019 brał udział w otwarciu wystawy zdjęć z obchodów 700-lecia Golubia z 1939 roku, na którym podzielił się swoimi wspomnieniami z tego okresu. W imieniu Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu ze smutkiem pragniemy pożegnać naszego przyjaciela – Pana Henryka, który mieszkając w Toruniu serce swoje zostawił w Golubiu. Wyrazy współczucia przekazujemy córce Pana Holza – Pani Maryli Holz.

„A myśmy szli, szli - dziesiątkami…”

Utworzono dnia 30.01.2020

W 75 rocznicę deportacji mieszkańców miasta i okolic do ZSRR Koło Rodzin Sybiraków i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu 23 stycznia br zorganizowały uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Podczas wizyty w Urzędzie Miasta Wiceprezes Związku Sybiraków Józef Mackiewicz  z okazji 30-lecia Reaktywacji Związku Sybiraków wręczył podziękowanie za udzielaną pomoc na rzecz Sybirakó Burmistrzowi Miasta – Mariuszowi Piątkowskiemu i Prezes Koła Rodzin Sybiraków Ewie Kaźmierkiewicz. W godzinach popołudniowych zaproszeni goście wraz z deklegacją Koła pod pomnikiem osób wywiezionych do ZSRR, znajdującego się przy Kościele pw. św. Katarzyny w Golubiu, złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. W bibliotece głównej o godz. 16.00 odbyło się spotkanie z Ludmiłą i Pawłem Ośnickimi oraz Józefem Mackiewiczem, który opowiedział o osobistych przeżyciach związanych z wywiezieniem ich rodzin do Kazachstanu i na Syberię. Spotkaniu towarzyszyła wystawa czasowa pt „Sybiracy”. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom i przybyłym członkom rodzin Sybiraków oraz mieszkańcom miasta za udział w spotkaniu i wspólne wysłuchanie wspomnień.

Spotkanie noworoczne

Utworzono dnia 30.01.2020

24 stycznia 2020 członkowie Koła Rodzin Sybiraków wzięli udział w uroczystych obchodach 75.rocznicy deportacji Polaków do ZSRR połączonej z Noworocznym spotkaniem. Prezes Koła – Pani Ewa Kaźmierkiewicz, Pan Edward Bartkowski oraz Barbara Wasiluk – dyrektor MiPBP na zaproszenie Oddziału Toruńskiego Koła Sybiraków mieli zaszczyt uczestniczyć w Noworocznym Spotkaniu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie przy pomniku Zesłańców Sybiru złożono kwiaty i zapalono znicze. Młodzież  VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru przygotowało dla zaproszonych gości przedstawienie mówiące o odzyskaniu wolności, trudnych czasach wojny i o rozumieniu patriotyzmu przez współczesne pokolenie. Spotkanie zakończyło się przy tradycyjnej kawie i herbacie i rozmowach o sprawach bieżących.

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny